Усвојен је План рада УПЕС за 2018. годину

Административне активности око оснивања удружења су завршене и усвојен је План рада УПЕС за 2018. годину. Основне планиране активности у 2018. години су: постављање интернет странице УПЕС и организовање Промотивне конференције УПЕС. Промотивна конференција УПЕС одржаће се 4. децембра 2018. године у просторијама Привредне коморе Србије, ул. Теразије 23, на другом спрату. Програм конференције