clanstvo

Чланство

Чланови УПЕС могу бити држављани Републике Србије или страни држављани, правници по струци, са професионалном и/или научном активношћу у области права енергетике.

Изузетно, чланови могу да буду стручњаци и/или научници из других области који се баве енергетиком и који пружају значајан допринос у техничким, финансијским и другим питањима из области енергетике.

Чланови УПЕС могу бити:

Пријем у чланство

Пријем у чланство се остварује на основу одлуке Управног одбора.

Зашто желим да постанем члан УПЕС?

Чланови УПЕС имају право да учествују у раду УПЕС и у раду Скупштине УПЕС. Редовни чланови имају право да буду бирани у органе УПЕС, у складу са статутом УПЕС. Сви чланови УПЕС имају право да предлажу и учествују у изради плана активности УПЕС и у реализацији пројеката, као што су конференције, саветовања и образовни програми. У пројектима који ће бити са котизацијом, чланови ће имати попусте.

pexels-photo-712490