Учешће представника УПЕС на ТОПС-у

Пословно удружење “Топлане Србије” уз подршку ЕБРД-а, СЕЦО-а, УСАИД-а и Друштва термичара Србије, организовало је 21. Стручно-научну конференцију 28. и 29. маја 2023, на Златибору. Традиционално, ово саветовање је окупило велики број представника топлана како из земље, тако и из региона, као и представнике академије, донора и међународних институција. 

Две чланице УПЕС-а др Бранислава Лепотић Ковачевић и Биљана Грбић су представљале своје радове првог дана скупа.
Бранислава Лепотић Ковачевић је представила рад под називом „Шта је когенерација у прописима Републике Србије“, указујући да су постројења на когенерацију веома комплексан пословни и технолошки подухват, али да се ради о производњи енергије у енергетски ефикасном процесу, којим се остварује смањење утицаја енергетике на климу.

Биљана Грбић је у име Секретаријата Енергетске заједнице представила на тему „Развој система даљинског грејања у контексту европских прописа у области енергије и климе“, истичући неопходност декарбонизације система даљинског грејања, као и већу усмереност топлана на потрошаче. 

Радови су објављени у Зборнику радова ТОПС који се ће бити објављени на web страници TOПС-a.