Одржан разговор са Кристијаном Егенхофером

Дана 24.08.2023. године, Удружење за право енергетике Србије (УПЕС) организовало је разговор чланова УПЕС са Кристијаном Егенхофером, професором на School of Transnational Governance, European University Institute (EUI) у Фиренци.

Главне теме разговора биле су тржиште електричне енергије, обновљиви извори енергије, електрична возила, складиштење електричне енергије, као и европски трендови у поменутим областима. Такође, разматрани су циљеви европских земаља везани за декарбонизацију и удео обновљивих извора енергије у енергетском миксу, као и могућности и предуслови за њихову реализацију.

Предавање је изазвало живу дискусију у којој су покренута бројна питања која су допринела бољем сагледавању изазова и потенцијала за унапређења у поменутим областима. Добијена знања су од непроцењиве важности јер се добре европске праксе могу применити и у Републици Србији.