Промотивна конференција УПЕС

4. децембра 2018. године, одржана је Промотивна конференција УПЕС у просторијама Привредне коморе Србије, ул. Теразије 23, сала на другом спрату. Назив конференције је: УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРАВО ЕНЕРГЕТИКЕ У ОКВИРУ БУДУЋЕГ ЕНЕРГЕТСКОГ ТРЖИШТА.

Конференцију је отворила председница УПЕС др Бранислава Лепотић Ковачевић, уводна излагања су имали председник Европске федерације удружења за право енергетике (ЕФЕЛА), господин Vincente Lopez-Ibor Mayor и председница Парламентарног одбора за енергетске политике госпођа др Александра Томић.

Основне теме Конференције су разматране кроз два панела:

  1. развојни правци права енергетике – који би се сагледали са аспекта различитих подобласти права енергетике (електрична енергија, природни гас, обновљиви извори) и различитих области економије и међународних организација, модератор: Мира Тодоровић Симеонидес, Rokas Law Оffice, Athens, Партнер и
  2. носиоци промена на енергетском тржишту – учесници на тржишту енергије (енергетски субјекти, купци енергије, регулатори, судије, адвокати и представници инфраструктуре тржишта енергије). Модератор Милош Лаковић, Партнер, Моравчевић Војновић и Партнери АОД у сарадњи са Schoenherr.

 

Закључке конференције је изложио Ђорђе Поповић, Партнер, Petrikić & Partneri АОД у сарадњи са CMS Reich-Rohrwig Hainz, уз напомену да су дискутована питања само отворила простор за даљи рад УПЕС.

На конференцији је било око 100 учесника: правника и других стручњака из области енегетике из земље и иностранства, чланова Европске федерације удружења за право енергетике – ЕФЕЛА, националних удружења из области права енергетике других земаља, представника струковних удружења из области енергетике, представника значајних привредних субјеката у области енергетике из земље и иностранства, преставника институција из области енергетике и других од значаја за енергетику.

Програм конференције са презентацијама, фотографијама и детаљнијим извештајем.

Конференцију су помогли: – Моравчевић Војновић и Партнери АОД у сарадњи са Schoenherr, Petrikić & Partneri АОД у сарадњи са CMS Reich-Rohrwig Hainz,Heinrich Böll Stiftung, ЈП Србијагас, Младеновић & Станковић у сарадњи са Rokas, ЈП ЕПС, Привредна комора Србија и BBN Congress Management.

Вести о конференцији B92, Б92 енг