Учешће чланова УПЕС на саветовању Енергетика 2023

Савез енергетичара организовао је 38. међународно саветовање Енергетика од 12. до 15. септембра 2023. године на Златибору у Хотелу Мона. Тема саветовања је била “Енергетска независност региона у светлу глобалних поремећаја – нова реалност”. Како организатори наводе саветовања Енергетика су дефинитивно достигла такав ниво да представљају авангарду енергетског сектора јер сучељавање науке и струке са енергетским компанијама и индустријом повезаном са енергетиком, омогућава дубоку анализу и унапређење примењених и будућих технологија, постојећег регулаторног оквира и економско – финансијског амбијента.

У оквиру сесије “Електроенергетске мреже и тржишта у енергетици“ Дуња Грујић, придружена чланица УПЕС, и Милош Кузман, потпредседник УПЕС, презентовали су три рада из области обновљивих извора и тржишта електричне енергије под називима: “Улога заједница обновљивих извора енергије у енергетској транзицији”, “Нови модел обрачуна електричне енергије купаца-произвођача” и “Унапређивање начина обрачуна приступа дистрибутивном систему електричне енергије”.

У оквиру сесије „Повезивање електроенергетског сектора са секторима грејања, транспорта и индустрије“ придружени члан УПЕС, Дејан Ивезић, обрадио је тему „INDUSTRIAL WASTE HEAT POTENTIAL FOR MEETING HEAT DEMAND IN THE REPUBLIC OF SERBIA“.

У оквиру сесије „Мултисекторски задаци у области унапређења животне средине на путу Републике Србије према ЕУ“ Бобан Павловић, придружени члан УПЕС, написао је рад на тему „Оснаживање енергетске транзиције у сектору домаћинства у Србији: интегративни приступ“.

На панелу „Развој модерне енергетске инфраструктуре у контексту потреба за складиштењем енергије” учествовала је Маја Турковић, придружена чланица УПЕС.