Одржана шеста годишња конференција УПЕС-а „Реформе у сектору енергетике“

Шеста годишња Конференција УПЕС-а, под називом „Реформе у сектору енергетике“ је одржана 08. децембра 2023. године у Привредној комори Србије у организацији Удружења за право енергетике Србије (УПЕС), Европске федерације удружења за право енергетике (ЕФЕЛА) и Привредне коморе Србије.

Процес декарбонизације у Европској унији утицао је на усвајање нове Уредбе о механизму за прекогранично прилагођавање цена угљеника, која утиче на треће земље. Постоје контроверзе између CBAM-а и EU ETS-а, оба у комбинацији са спајањем тржишта електричне енергије и Уговорима о стабилизацији и придруживању. Истовремено, постоји сложен скуп изузетака, субвенција или унакрсних субвенција који драматично мењају тржишне околности. У исто време, расте потреба за инвестицијама у нове изворе енергије имајући у виду старост и стање постојећих електрана као и ризике сигурности снабдевања.

Уговорне стране Енергетске заједнице могу бити погођене неравноправном конкуренцијом из свог првог суседства и морају да осмисле како да транспонују све законе ЕУ и на крају постигну хармонизацију са државама чланицама ЕУ узимајући у обзир нови облик EУ ЕТС и спајање тржишта.

Конеренцију су поздравили: Vicente Lopez-Ibor Mayor, председник EFELA, Љубо Маћић, саветник Министарке рударства и енергетике Републике Србије и др Бранислава Лепотић Ковачевић, председница УПЕС.

Конференција је имала две сесије: (1) CBAM и EU ETS: значење и ефекти и (2) Елементи законодавне иновације у енергетици; оба се фокусирају на реформе у енергетском сектору. Традиционално, обе сесије се завршавају дискусијом о „наученим лекцијама“.

Конференцији је присуствовало око деведесет учесника.

Конференцију су помогли:

Програм конференције погледајте овде.

Извештај са конференције погледајте овде.

Презентације са прве сесије: Dirk Buschle, Christian Egenhofer, Aleksandar Kovačević, Gordana Lazarević.

Научене лекције са прве сесије.

Презентација са друге сесијe: Rozeta Karova, Thomas Shumskas, Mira Todorović Simeonides.

Научене лекције са друге сесије.

Снимак конференције је на линку.

Погледајте галерију фотографија: