Усвојен је план рада УПЕС за 2018. годину

Административне активности око оснивања удружења су завршене и усвојен је План рада УПЕС за 2018. годину.

Основне планиране активности у 2018. години су:

  1. постављање интернет странице УПЕС и
  2. организовање Промотивне конференције УПЕС.

Промотивна конференција УПЕС одржаће се 4. децембра 2018. године у просторијама Привредне коморе Србије, ул. Теразије 23, на другом спрату.

Програм конференције