Учешће чланова УПЕС на Стручном скупу ЦИРЕД 2023

Стручни скуп о прикључењу обновљивих извора на нисконапонску и средњенапонску дистрибутивну мрежу, у организацији ЦИРЕД Србије, одржан је 12. октобра 2023. године у Привредној комори Србије.

Др Бранислава Лепотић Ковачевић, председница Удружења за право енергетике Србије (УПЕС), говорила је о правним аспектима од значаја за прикључење на систем за дистрибуцију електричне енергије. Она је навела да прикључење на систем има много аспеката: технчки, економски и правни.

Указала је да се приликом утврђивања правног оквира мора поћи од основног циља, а то је разумевање система за дистрибуцију електричне енергије као групног/клупског добра и прикључења као чланства у клубу.