Потписан Меморандум о сарадњи између УПЕС-а и Друштва термичара Србије

Меморандум о сарадњи између УПЕС-а и Друштва термичара Србије, којим ће се успоставити заједничка сарадња два удружења у областима енергетике, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, као и другим областима који произлазе из циљева оба удружења, потписан је 24.04.2019. године. Меморандум је резултат вишегодишње сарадње појединих чланова оба удружења, која је сада добила и институционални карактер.

Ово је први Меморандум који УПЕС потписује са професионалним удружењима у области енергетике у намери да прошири своје деловање у различитим аспектима енергетског тржишта.

Проф. др Милан Радовановић, председник Друштва термичара Србије и проф. др Драгослава Стојиљковић, потпредседник Друштва термичара Србије са др Браниславом Лепотић Ковачевић, председницом УПЕС