Одржан округли сто УПЕС-а "Прикључење на електроенергетски систем"

Дана 07. децембра 2023. године, одржан је Округли сто под називом: „Прикључење на електроенергетски систем“, у организацији Удружења за право енергетике Србије, CIGRE Србија и CIRED Србија и Удружења за енергетику Привредне коморе Србије. Окргули сто је одржан у просторијама Привредне коморе Србије у Београду.

Одржавање овог Округлог стола у организацији и сарадњи четири удружења, у уводном делу поздравили су госпођа Антонела Солујић, Привредна комора Србије, господин Радош Попадић, саветник Министарке рударства и енергетике, Небојша Петровић, председник CIGRE Србија, др Зоран Симендић, председник CIRED Србија и др Бранислава Лепотић Ковачевић, председница УПЕС.

У току уводног протоколарног дела, удружења CIGRE Србија и CIRED Србија су потписали Меморандум о сарадњи чиме су показали значај професионалне сарадње у области управљања електроенергетским системима. Меморандуме о сарадњи, као вид мултидисциплинарне сарадње у области енергетике, оба ова удружења су раније потписала са УПЕС-ом, подржавајући значај права енергетике.

Директор Дирекције за развој, Електромрежа Србије АД Београд Небојша Вучинић, је у првом излагању представио Анализу адекватности ресурса. Овом анализом су сагледане способности електроенергетског система Репубике Србије да интегрише варијабилне обновљиве извора енергије, у којој мери, и шта је потребно предузети у будућности у правцу развоја овог система.

Повезано са овом темом, Небојша Вучинић јеу наставку, детаљно објаснио процес прикључења објеката на преносни систем и кључне кораке у процесу прикључења објекта на преносни систем и део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система. Он је описао процедуре које примењује оператор преносног ситема приликом прикључења производних објекта у правном оквиру Републике Србије, који је у делу релевантних елемената за прикључење на преносни систем измењен и допуњен у току 2023. године.

Пошто сагледавање процеса прикључења на електроенергетски систем није целовито без сагледавања начина прикључења на дистрибутивни систем, Предраг Матић, Директор Дирекције за планирање и инвестиције и Дуња Грујић, Директорка Сектора за подршку тржишту из Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, говорили су о изазовима оператора дистрибутивног система у погледу поступка прикључења на дистрибутивни систем. Они су такође описали значајне новине из 2023. године усвојене у правнон оквиру Републиек србије, а које се односе на прикључење производних објеката и корисника дистрибутивног система на овај систем, са посебним освртом на купце-произвођаче, као и очекиване будуће промене ових прописа које ће обухватити нове учеснике на тржишту.

Након описаних излагања отворила се динамична дискусија.

Округли сто је затворила др Бранислава Лепотић Ковачевић, указујући да је његово организвоање од стране наведених удружења било неопходно у овом тренутку, јер је поступак прикључења на електронеергетси систем веома измењен и допуњеном у најновијем  правном оквиру Републике Србије у области енергетике. Промене су значајне, а оне истовремено отварају и нове могућности. Она је додала да је ова тема, с обзиром на њен значај, привукла велик број учесника и заинтересованих инвеститора, који су активно учествовали у дискусији расветљавајући отворена питања и могућа решења, јер само заједничким, мултидисциплинарним приступом и сарадњом различитих струка у области енергетике, овај поступак се може сагледати са свих потребних аспеката.

Округлом столу је присуствовало преко 150 учесника лично и око 60 учесника онлајн.

Програм Округлог стола погледајте овде.

Презентације са Округлог стола погледајте овде:

Снимку са Округлог стола се може приступити овде.

Округли сто је помогао Heinrich Boell Stiftung Belgrade.

Погледајте галерију фотографија: