Чланство УПЕС у ННКС-WPC

Нa седници скупштине Националног нафтног комитета Србије-Светског нафтног Савета одржаној 18. августа 2021. године, донета је одлука којом се утврђује чланство УПЕС у овој организацији.

Светски нафтни Савет основан (https://www.world-petroleum.org/) је 1933. године у Лондону и чине га Национални комитети више од 70 земаља чланица УН.

Република Србија је свој Национални нафтни комитет (https://www.wpcserbia.rs/sr/) основала 2011. година. Чланице Националног нафтног комитета Србије су нафтне и петрохемијске компаније, Универзитети и удружења у сродним областима енергетике.