УПЕС на 12. саветовању о електродистрибутивним мрежама – ЦИРЕД

УПЕС је учествовао на 12. Саветовању о електродистрибутивним мрежама са регионалним учешћем – ЦИРЕД, које је одржано од 30. августа до 3. септембра 2021. године у Врњачкој Бањи, на позив Националног комитета ЦИРЕД Србије. Чланови УПЕС-а др Бранислава Лепотић Ковачевић и Милош Кузман су на саветовању водили округли сто под називом: „Четврти енергетски пакет прописа Европске уније – Чиста енергија за све Европљане и купци-произвођачи”, што је привукло велику пажњу учесника саветовања.

Посебну пажњу округли сто је посветио новодонетој Уредби о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача, те се дискусија у највећој мери водила о примени одредби ове Уредбе у пракси, посебно са аспекта оператора дистрибутивног система електричне енергије. У раду округлог стола учешће је узео и Жељко Марковић, Сениор менаџер у консултантској кући Делоите доо Београд, који је својим одговорима на питања и коментарима значајно допринео квалитету самог округлог стола.

У наставку се налази презентација округлог стола и фотографије са догађаја.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА