Скопље, 21-22. новембар 2019. године: Семинар о праву Енергетске заједнице, организован је од стране Секретаријата Енергетске заједнице и Академије за судије и јавне тужиоце Републике Северне Македоније

У периоду од 21 до 22. новембра 2019. године Скопље је био домаћин Семинара о праву Енергетске заједнице, који је организован од стране Секретаријата Енергетске заједнице и Академије за судије и јавне тужиоце Републике Северне Македоније.

Семинару су присуствовали високи званичници из области правосуђа Северне Македоније, Министарства привреде, Регулаторне комисије за енергетику и
водне услуге и Комисије за заштиту конкуренције, као и представници правосудних академија у региону.

У оквиру Семинара, др Бранислава Лепотић Ковачевић, председница УПЕС, одржала презентацију на тему Значај права Енергетске заједнице за националне правне експерте, адвокате и судије.

На крају Семинара је закључено да је у оквиру правосудних академија у региону потребно проширити програм и на право енергетике, узимајући у
обзир значај ове области.

Више информација можете наћи на следећим линковима

https://energy-community.org/news/Energy-Community-News/2019/011/25.html

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Секретаријатот на Енергетската Заедница го организираа првиот семинар за правото на Енергетската Заедница за националните судии