Варвара Алексић, чланица УПЕС, учествовала је на петој Летњој школи Енергетске заједнице

Варвара Алексић, чланица УПЕС-а, учествовала је на 5. Летњој школи Енергетске заједнице одржаној у Бечу. У улози ментора правног четвртка, Варвара је била уводничар у тему значаја права енергетике и модерирала сесијама на којима се говорило о уводу у право енергетике Европске уније, улози Суда правде Европске уније у енергетских случајевима, праву конкуренције и државне помоћи, као и две симулације преговарања и решавања спорова у области права и политика енергетике.

Летња школа Енергетске заједнице, која је почела 21. августа, окупила је 45 студента мастер и докторских студија, као и младих професионалаца и новинара из целе Европе. Током седам дана одржано је 39 предавања на тему техничког, економског, политичког, правног и одрживог аспекта енергетике.

Фотографије са Летње школе можете видети на следећем линку:

Програм летње школе и говорнике можете видети на следећем линку:
https://www.energy-community.org/aboutus/summer-school/2021/programme.html