Одржан Округли сто "Прикључење на електроенергетску мрежу објеката за производњу електричне енергије"

 

Округли сто под називом: “Прикључење на електроенергетски систем објеката за производњу електричне енргије”, одржан је 24. маја 2022. године у Привредној комори Србије у организацији Удружења за право енергетике Србије и уз подршку Привредне коморе Србије, канцеларије Heinrich-Böll-Stiftung e.V. у Београду и адвокатског ортачког друштва Бојовић, Драшковић, Поповић и партнери. На Округлом столу говорили су стручњаци из области енергетике, а већину присутних чинили су представници индустрије и енергетског сектора.

Округли сто је модерирала председница УПЕС др Бранислава Лепотић Ковачевић која је отварајући овај скуп истакла значај новог правног оквира у области енергетике заснованог на пакету енергетских закона из 2021. године, који су као нови извори права створили нови амбијент за пословање. У уводном обраћају Нино Лејава директорка канцеларије Heinrich-Böll-Stiftung e.V. указала је да се ради о веома значајној теми и да је коришћење обновљивих извора енергије кључни инструмент Зелене агенде и смањења емисије ЦО2. Љиљана Хаџибабић, самостали консултант за област регулације у енергетици и чланица УПЕС је говорила о техничким условима и трошковима прикључења на преносни ситем електричне енергије. Она је објаснила техничке аспекте прикључења производних објеката на преносни систем и указала на врсте прикључења и елементе регулације трошкова прикључења уз објашњење новина које доноси нови правни оквир. Ива Ђинђић Ћосић МЛЛ, чланица Управног одбора УПЕС, говорила је о регулаторном оквиру прикључења на преносни систем електричне енергије, неопходности доношења, односно усклађивања потребих подзаконских аката, указавши на значај реализације овог процеса имајући у виду енергетску политику Републике Србије и обавезе преузете међународним уговорима. Предраг Матић, директор Дирекције за планирање и инвестиције, Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд је говорио о процедури прикључењ на дистрибутивни систем електричне енергије. Он је датаљно објаснио процедуру на на основу које постојећи купци електричне енергије постају купци-произвођачи. Миодраг Вуковић, директор Цонсеко д.о.о. је пренео искуства прикључења на електроенергетски систем, соларних електрана код комерцијалних и индустријских објеката и искуства првог регистрованог купца-произвођача у том поступку. Милица Пештерић, виши сарадник у адвокатској канцеларији Бојовић, Драшковић, Поповић и партнери и чланица УПЕС је говорила о томе шта брине инвеститоре у производне објекте електричне енергије. Отворена питања на која је указала биће од користи за унапређења поступака инвестиција у обновљиве изворе енергије.

Током излагања панелиста кроз разговор са учесницима размењена су знања и практичних искустава, Закључено је да је ова мултидисциплинарна тема и примена нових поступака који подстичу коришћење обновљивих извора енергије за производњу електричне енергије захтева још разговора, едукација и размене искустава на нивоу локалних самоуправа, као и да је корисно да се за конкретне поступке публикују водичи који би целовитим приказом правног оквира на једном месту олакшали примену како појединцу тако и институцији која је те поступке и споводи.

Округли сто је одржан у хибридном моделу и пратило га је преко 110 учесника.

ПРОГРАМ

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

  1. Љиљана Хаџибабић
  2. Ива Ђинђић Ћосић
  3. Предраг Матић
  4. Миодраг Вуковић
  5. Милица Пештерић

YOUTUBE VIDEO