Извештај са округлог стола "Сигурност снабдевања енергијом у новом пакету енергетских прописа Републике Србије"

САОПШТЕЊЕ

Други Округли сто Удружења за Право Енергетике Србије (УПЕС) под називом „Сигурност снабдевања енергијом у новом пакету енергетских прописа Републике Србије“ одржан је у сарадњи са Привредном комором Србије 10. јуна 2021. године. Размотрен је нови пакет прописа у области енергетике који ће утицати на сигурност снабдевања енергијом привреде и становништва.

Округли сто је отворио Simon Ilse, директор канцеларије Фондације Heinrich Boell у Београду. Он је истакао да је овај пакет прописа посебно значајан у погледу успостављања баланса између климатских промена и потреба за енергијом и енергетском сигурношћу. Ива Ђинђић Ћосић, чланица УПЕС-а, је приказала одредбе Закона о изменама и допунама Закона о енергетици које се тичу сигурности снабдевања енергијом и кључних планских докумената од којих је посебно значајан Национални енергетски и климатски план. Она је упозорила да сигурност снабдевања има свој израз у довољној количини енергије на тржишту и обезбеђењу функционисања система енергетских мрежа како би се енергија доставила до потрошача. Исидора Николић Савин, чланица УПЕС-а је ставила у однос сигурност снабдевања енергијом у изменама Закона о енергетици са правилима Светске трговинске организације (СТО).

Милош Кузман, потпредседник УПЕС, је анализирао начела Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима која су од значаја за сигурност снабдевања и континуирано снабдевање довољним количинама минералних сировина. Он је отворио питање у вези са утицајем конвенционалних енергената као што су угаљ, нафта и гас на климатске промене.

Милош Лаковић, члан Управног одбора УПЕС и консултант Министарства рударства и енергетике код израде новог Закона о коришћењу обновљивих извора енергије и аукција за подстицаје за коришћење ових облика енергије је објаснио концепт новина у области подстицаја који ће се утврдити кроз подзаконска акта. Додао је да ће енергетска транзиција која је кроз овај пакет прописа постављена, имати свој израз и у новим правилима за купце-произвођаче. Директорка компаније ВW Интернатионал НБТ, Неда Лазендић, чланица УПЕС-а је говорила као представник инвеститора у обновљиве изворе енергије. Истакла је важност извесности, која се гради овим правним оквиром, за сваког инвеститора и претпоставила да ће се инвестирања у овој области развијати.

Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије има специфичан утицај на сигурност снабдевања рекла је Др Бранислава Лепотић Ковачевић, председница УПЕС. Енергетска ефикасност има своју примену кроз цео енергетски циклус од производње, преко енергетских мрежа и преноса енергије до потрошње. Овај закон уводи и нови принцип: смањење енергетског сиромаштва побољшањем енергетске ефикасности.

Округи сто је модерирао Вук Станковић, потпредседник УПЕС.  Он је извео закључак да су потребни даљи специјализовани скупови УПЕС ради детаљнијег сагледавања појединих аспеката новог правног оквира.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

  1. Ива Ђинђић Ћосић
  2. Исидора Николић Савин
  3. Милош Кузман
  4. Милош Лаковић
  5. Неда Лазендић
  6. Бранислава Лепотић Ковачевић