Глобални принципи права енергетике

На годишњој Конференцији УПЕС одржаној 2019. године, професор Raphael J. Heffron (Jean Monnet Professor, Queen Mary University of London and Centre for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, UK) је говорио о Глобалним принципима права енергетике. Цео чланак на основу ког је направљена презентација можете погледати овде на српском и на енглеском језику или на следећем линку.

Утврђење Глобалних принципа права енергетике потврђује чињеницу да право енергетике постоји као посебна научна област.