[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Председник
 • Стручни савет
 • Секретар

УПЕС може да има и друге организацине целине сталне и ad hoc.

УПЕС може оснивати и друга саветодавна тела или секције које се баве одређеним областима у оквиру права енергетике или одређеним правно-научним питањима од значаја за право енергетике.

УПЕС може бити члан других удружења или имати односе сарадње са другим удружењима која се баве областима рада УПЕС.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Скупштину чине сви чланови УПЕС.

Редовно се састаје једном годишње.

Председник се бира на три године.

Председник Скупштине је Милан Ђукић.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Управни одбор је извршни орган који се стара о спровођењу циљева УПЕС.

Управни одбор има девет чланова, чији је мандат 3 године.

Чланови Управног одбора су према азбучном реду:

 1. др Бранислава Лепотић Ковачевић,
 2. Милош Кузман, MA LL. M,
 3. Вук Станковић,
 4. Мира Тодоровић Симеонидес, MA LL. M,
 5. Милош Лаковић,
 6. Никола Радовановић
 7. др Драган Вељић,
 8. Ива Ђинђић Ћосић, LL. M,
 9. Драгољуб Цибулић.

 

Управни одбор из редова својих чланова бира Председника и два заменика.

Председница Управног одбора је др Бранислава Лепотић Ковачевић.

Председник Управног одбора је уједно по функцији и Председник удружења.

Заменици Председника Управног одбора су:

 1. Милош Кузман и
 2. Вук Станковић.
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Редакциони одбор УПЕС врши рецензију стручних радова и текстова из области права енергетике и сродних области права, који се објављују на интернет страници УПЕС-а, са циљем доприноса остваривању постављених циљева УПЕС-а у складу са Статутом.

Стални чланови Редакционог одбора УПЕС су:

 1. Бранислава Лепотић Ковачевић,
 2. Драгољуб Симоновић

 

Чланови Редакционог одбора по позиву су:

 1. Мира Тодоровић Симеонидес
 2. Драган Вељић,
 3. Ива Ђинђић Ћосић,
 4. Милош Лаковић,
 5. Исидора Николић Савин
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

Одбор за припрему пројеката УПЕС се оперативно бави изналажењем пројеката и припремом пројектне документације, уз како претходне тако и накнадне инструкције Управног одбора, са циљем доприноса остваривању постављених циљева УПЕС-а у складу са Статутом.

Чланови Одбора за припрему пројеката УПЕС су:

 1. Милош Кузман, председник,
 2. Слађана Михајловић, члан,
 3. Маја Ковачевић, члан,
 4. Варвара Алексић, члан,
 5. Марина Митић, члан и
 6. Вук Станковић, члан
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

УПЕС може да има и друге организацине целине сталне и ad hoc.

Стална организациона целина је Стручни савет, који се бави стратешким питањима развоја УПЕС, даје предлоге, иницијативе, ставове и мишљења о најважнијим питањима остваривања планова деловања УПЕС и другим питањима везаним за утврђивање и остваривање циљева УПЕС. Стручни савет има саветодавну функцију о свим стручним питањима рада УПЕС и координира и надзире сва друга саветодавна тела.

УПЕС може оснивати и друга саветодавна тела или секције које се баве одређеним областима у оквиру права енергетике или одређеним правно-научним питањима од значаја за право енергетике.