Удружење за право енергетике Србије на 36. Саветовању ЕНЕРГЕТИКА

УПЕС је учествовао на XXXVI међународном саветовању под називом: „Енергетика 2021 – у сусрет зеленом опоравку”, која се одржава од 22. до 25. јуна 2021. године на Златибору, на позив Савеза енергетичара. Чланица УПЕС-а Варвара Алексић је на конференцији представила коауторски рад са Илијом Батас Бјелић под називом: „Да ли нам треба више амбиције за транзицију на обновљиве изворе у Србији? Темељи управљања и планирања енергије” док је потпредседник УПЕС Милош Кузман представио свој рад под називом: „Правни аспекти трговине права на емисије угљен-диоксида у Републици Србији”.

На конференцији је участвовала и председница УПЕС-а др Бранислава Лепотић Ковачевић, као учесница Округлог стола под називом: “Нове методологије, закони, технологије (ЕУ, водоник, паметна бројила…)

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ:

Варвара Алексић

Милош Кузман

Бранислава Лепотић Ковачевић