Приказ Закона о изменама и допунама Закона о рударству и геолошким истраживањима

Након пет година примене Закона о рударству и геолошким истраживањима, по оценама како субјеката који су га користили у пракси тако и шире стручне јавности дошло је време за доношење његових измена и допуна како би се омогућило ефикасније остваривање циљева одређених његовим усвајањем. Стога се у пакету недавно усвојених енергетских прописа нашао и Закон о изменама и допунама закона о рударству и геолошким истраживањима, чији приказ су сачинили чланови УПЕС-а у оквиру пројекта са фондацијом Heinrich Böll Stiftung – Канцеларија у Београду.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ