Представници УПЕС у Европској комисији и на састанку извршног одбора ЕФЕЛА у Бриселу

Састанак Извршног одбора ЕФЕЛА одржан је 13. септембра 2022. године у Бриселу. Састанку је присуствовала председница УПЕС др Бранислава Лепотић Ковачевић, која је и чланица Извршног одбора ЕФЕЛА.

Разматране су годишње активности ЕФЕЛА, могућности њиховог унапређења и могућности сарадње са Европском комисијом. Због тога је 14. септембра 2022. године одржан и пријем чланова Извршног одбора ЕФЕЛА у диеректорату за правне Европске комисије послове са господином Даниел Цаллеја Цреспо, генералним директором овог директората.