Округли сто

СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА ЕНЕРГИЈОМ У НОВОМ ПАКЕТУ ЕНЕРГЕТСКИХ ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

10. јун 2021. године, Вебинар

У организацији УПЕС и у сарадњи са Привредном комором Србије, а уз подршку организације Heinrich Boll Stiftung и компаније WindVision International NBT, одржаће се округли сто под називом "Сигурност снабдевања енергијом у новом пакету енергетских прописа Републике Србије".

У оквиру овог округлог стола ће се разматрати Измене и допуне Закона о енергетици и Закона о рударству и геолошким истраживањима и нови Закон о коришћењу обновљивих извора енергије и Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије са аспекта сигурности снабдевања енергијом. Разматраће се ефекти ових новина у пракси и амбијент за инвестиције у област енергетике упоредно посматрано пре доношења ових прописа и после, као и усклађеност са правилима Светске трговинске организације.

Уз ваше присуство, очекујемо интересантна питања која ће допринети сагледавању ефеката новог пакета енергетских прописа на сигурност снабдевања енергијом.

ПРОГРАМ

Линк за ЗООМ конекцију

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpcumsqzwrH9Gkk2hD-YAGNh5z66y87JSU