ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ МРЕЖУ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
2022.

У периоду од 28. до 30. септембра 2022. године, Удружење за право енергетике Србије (УПЕС) заједно са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) организовали су обуку за представнике јединица локалне самоуправе са темом „Енергетска транзиција у локална самоуправа и како то постићи”, у хотелу „Норцев” на Иришком венцу.

Учесници обуке били су запослени у јединици локалне самоуправе, који се баве енергетиком и доносиоци одлука, посебно: енергетски менаџери, руководиоци у техничким службама и финансијама, правници, запослени који се баве заштитом животне средине.

Циљ обуке: допринос локалне самоуправе остваривању националне политике безбедности снабдевања енергијом и смањења утицаја на климатске промене и постизање додатних знања из области енергетског права, енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије, заштите животне средине и климе, а све у циљу повећања капацитета локалне самоуправе и остваривања циљева одрживог развоја јединица локалне самоуправе у правцу енергетске одрживости.

Осим стицања знања, обука је имала и карактер међусобног повезивања у циљу размене добрих пракси и искустава у реализацији циљева јединица локалне самоуправе у области енергетике и климе.

Обуку је подржао Heinrich-Böll-Stiftung e.V. у Београду.

Технички организатор је био bbn@bbn.co.rs.