Меморандум о сарадњи између УПЕС и Адвокатске коморе Србије

 

Дана 10.03.2022. године, у просторијама Адвокатске коморе Србије потписан је Меморандум о сарадњи између Удружења за право енергетике Србије и Адвокатске коморе Србије.
Сарадња ће се односити на размену искустава, повезивање чланова и унапређење знања из домена рада оба удружења, као и писање и објављивање чланака у часопису Бранич и другим активностима од интереса и значаја за оба удружења.