Меморандум о сарадњи између УПЕС и пословних удружења: Топлане Србије и Обновљиви извори енергије Србије (ОИЕ)

29.12.2021.

Меморандум о сарадњи између УПЕС и пословних удружења: Топлане Србије и Обновљиви извори Србије (ОИЕ)

Удружење за право енергетике Србије (УПЕС) je у децембру ове године потписало два меморандума о сарадњи са пословним удружењима: Топлане Србије и Обновљиви извори енергије Србије (ОИЕ).