Организација

 • Скупштина
 • Управни одбор
 • Председник
 • Стручни савет
 • Секретар

УПЕС може да има и друге организацине целине сталне и ad hoc.

УПЕС може оснивати и друга саветодавна тела или секције које се баве одређеним областима у оквиру права енергетике или одређеним правно-научним питањима од значаја за право енергетике.

УПЕС може бити члан других удружења или имати односе сарадње са другим удружењима која се баве областима рада УПЕС.

Скупштина

Скупштину чине сви чланови УПЕС.

Редовно се састаје једном годишње.

Председник се бира на три године.

Председник Скупштине је Милан Ђукић.

Управни одбор

Управнни одбор је извршни орган који се стара о спровођесу циљева УПЕС.

Управни одбор има девет чланова чланова, чији је мандат 3 године.

Чланови Управног одбора су према азбучном реду:

 1. Бранислава Лепотић Ковачевић,
 2. Вук Станковић,
 3. Драган Вељић,
 4. Зорана Стојковић,
 5. Марина Вуковић Зечевић,
 6. Милош Кузман,
 7. Милош Лаковић,
 8. Мира Тодоровић Симеонидес,
 9. Никола Радовановић.

Управно добор из редова својих чланова бира Председника и два заменика.

Председеница Управног одбора је др Бранислава Лепотић Ковачевић.

Председник Управног одбора је уједно по функцији и Председник удружења.

Заменици Председника Управног добора су:

 1. Милош Кузман и
 2. Вук Станковић.

Редакцијски одбор

Редакциони одбор УПЕС врши рецензију стручних радова и текстова из области права енергетике и сродних области права, који се објављују на интернет страници УПЕС-а, са циљем доприноса остваривању постављених циљева УПЕС-а у складу са Статутом.

Стални чланови Редакционог одбора УПЕС се:

 1. Бранислава Лепотић Ковачевић,
 2. Драгољуб Симоновић

 

Чланови Редакционог одбора по позиву су:

 1. Мира Тодоровић Симеонидес
 2. Драган Вељић,
 3. Ива Ђинђић Ћосић,
 4. Милош Лаковић,
 5. Исидора Николић Савин

Друге организационе целине

УПЕС може да има и друге организацине целине сталне и ad hoc.

Стална организациона целина је Стручни савет, који се бави стратешким питањима развоја УПЕС, даје предлоге, иницијативе, ставове и мишљења о најважнијим питањима остваривања планова деловања УПЕС и другим питањима везаним за утврђивање и остваривање циљева УПЕС. Стручни савет има саветодавну функцију о свим стручним питањима рада УПЕС и координира и надзире сва друга саветодавна тела.

УПЕС може оснивати и друга саветодавна тела или секције које се баве одређеним областима у оквиру права енергетике или одређеним правно-научним питањима од значаја за право енергетике.