Конференција

НОВИНЕ У ПРАВНОМ ОКВИРУ И ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРАВА ЕНЕРЕТИКЕ

4. децембар 2019. године у Београду, Привредна комора Србије, Теразије 23, сала на другом спрату

ПРОГРАМ
ФОТОГРАФИЈЕ

Поштовани,

Позивамо све заинтересоване на Конференцију: НОВИНЕ У ПРАВНОМ ОКВИРУ И ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ПРАВА ЕНЕРГЕТИКЕ.

Удружење за право енергетике Србије (УПЕС) које је основано јуна 2018. године са циљем повезивања експерата у области права енергетике и упоредног права у енергетском сектору у земљи, региону и Европи. Стицање нових знања из права енергетике и права у енергетици, размена искустава у обављању енергетских делатности и уговарања инвестиционих пројеката, заштите од свих врста ризика и свих других области са којима се сусрећу правници, инжењери и економисти у енергетици - су практични циљеви оснивања Удружења.

На веома успешној првој конференцији коју је УПЕС организовао прошле године акценат је био на енергетском тржишту. Ове године основне теме су:

  • последице примене пакета прописа Чиста енергија за све Европљане и нових облика енергије - који би се сагледали са аспекта различитих области права енергетике (електрична енергија, енергетска ефикасност, обновљиви извори, природни гас) и различитих области економије и међународних организација.
  • прецеденти у праву енергетике Европске уније (значајни прецеденти и њихова примена у оквиру Европске уније и њихов утицај на право енергетике у Републици Србији).
  • Значај права енрегетике у региону и могућности повезивања у удружења.

На конференцији и на панелима се очекује учешће правника и других стручњака из области енергетике из земље и иностранства, чланова Европске федерације удружења за право енергетике - ЕФЕЛА, националних удружења из области права енергетике других земаља, представника струковних удружења из области енергетике, представника значајних привредних субјеката у облати енергетике из земље и иностранства, преставника институција из области енергетике и других од значаја за енергетику.

Ова конференција је део реализације циљева Удружења, а Ваше учешће и дискусија допринеће афирмацији и бољем разумевању ове посебне правне области.

С поштовањем,

Бранислава Лепотић Ковачевић
председница УПЕС