Конференција

4. конференција Удружења за право енергетике Србије "ЦЕНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ШТА СЕ ДОГАЂА?"

8 и 9. децембар 2021. године

Од свог оснивања, сваког децембра УПЕС организује међународну конференцију, која постаје традиционална. Основна тема Конференције, која ће се разматрати у току два дана рада Конференције је: Цене енергије – шта се догађа?

Велике промене које се догађају природи и друштву истовремено су повезане са енергетиком и врше значајан утицај на област енергетике. Климатске промене и међународни прописи, као што је Споразум из Париза, значајно утичу на област права енергетике и промену правног оквира већине потписница овог споразума. Револуција у енергетским технологијама и енергетска транзиција су чињенице које сваким даном врше утицај на тржиште енергије. Такође, утицај и последице COVID–19 вируса, глобално на друштвену заједницу и привреде држава света, имао је и даље има утицај на тржиште енергије. Све наведено, мање или више функционално међузависно повезано, довело је у последњих месец и више дана до повећања цена енергије.

Шта се догодило? Какав је био утицај Конференције СОP 26 одржане у Глазгову? Како ће у светлу наведених догађаја изгледати финална верзија и реализација Европског зеленог договора? Какви су ефекти ових утицаја на општу сигурност снабдевања енергијом? Како ће све наведено утицати на сигурност снабдевања и цене енергије у Србији?

Идеја Конференције је да у току две сесије, које ће се одржати свака у једном дану електронским путем, пронађемо одговоре на постављена питања. У том циљу радни наслови ових сесија су:

1) цене енергије, животна средина и климатске промене,

2) цене енергије, понуда и тражња .

На Конференцији и на панелима се очекује учешће правника и других стручњака из области енегетике из земље и иностранства, чланова ЕФЕЛА, националних удружења из области права енергетике других земаља, представника струковних удружења из области енергетике, представника значајних привредних субјеката у облати енергетике из земље и иностранства, преставника институција из области енергетике и других од значаја за енергетику.

Конференција је део реализације циљева Удружења, а Ваше учешће и дискусија допринеће афирмацији и бољем разумевању ове посебне правне области и сагледавању места и улоге Удружења за право енергетике.

ПРЕУЗМИТЕ:
ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ